Adoptuj si plechovku

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH BUDE AKCE SPUŠTĚNA OD 3. 1. 2019

NÁPOJOVÉ PLECHOVKY Z HLINÍKU - JEDNODUCHÉ A ELEGANTNÍ ŘEŠENÍ PRO SPOTŘEBITELE… ALE ZA JAKOU CENU?

Taky se vám chce někdy brečet nad tím, jak se chováme k naší planetě, přenádherné živoucí bytosti, která nám tak laskavě a nezištně ze svých zdrojů poskytuje vše, na co jen vzpomeneme? A jak s tím, co si bereme, protože si myslíme, že je to naše vrozené právo, zacházíme?

Hliník můžeme vnímat jako metaforu pro všechno toto zbytečné plýtvání a zmar: vyrábí se z bauxitu, jehož těžba a zpracování je v podstatě ekologická katastrofa: při těžbě se devastují pralesy, při zpracování vzniká toxický odpad a celý proces je navíc velmi energeticky náročný. Recyklace hliníku je o 90-95 % méně energeticky náročná než zpracování nového.

Do tohoto materiálu se potom zabalí 250 ml nápoje, který spotřebujeme na jedno posezení a několik gramů hliníku končí nenávratně v odpadu. Nicméně právě hliník je jedním z nejlépe recyklovatelných materiálů a při recyklaci se uspoří 95 % energie, potřebné k výrobě suroviny z rudy. Každá plechovka, která se nezrecykluje, je tedy obrovská, a hlavně zbytečná ztráta.

Hlavní problémy světa jsou důsledkem rozdílu mezi tím, jak funguje příroda, a tím, jak přemýšlejí lidé. --Gregory Bateson

CO S TÍM ALE MŮŽEME DĚLAT?

Nekupovat pití v plechovkách, to je nám asi jasné… ale co s těmi plechovkami, co se válejí na parkovištích a v příkopech, okolo odpadních košů na ulici (i daleko od nich) po sobotních večírcích, na našich pracovištích, nádražích a letištích… prostě všude tam, kde chodí lidé, co se potřebují rychle něčeho napít a pak se nepotřebného obalu ještě rychleji zbavit?

Každá taková osiřelá plechovka je symbolem naší rozmařilosti pramenící z pocitu, že jsou zdroje naší planety nekonečné (a po nás potopa…). Každá se ale taky může stát příležitostí ke změně našeho přístupu k těmto zdrojům a k životu vůbec. Adoptujme opuštěné plechovky a projevujme tím vděčnost planetě za hojnost, kterou nám poskytuje, všem lidem, kteří se podíleli na její výrobě, a nakonec taky sami sobě, že se tím učíme vnímat svět v širších souvislostech, nejen jako lineární proces vzniku a zániku.

Není to marné, byť se jedna plechovka může zdát jako kapka v nekonečném oceánu. Pokaždé, když uděláme něco jinak než dřív, tvoříme nové energetické vzorce našeho chování. Jsou to vlastně takové tenké stezičky, po kterých se po nás může vydat kdokoliv další, kdo chce skrze změnu sebe změnit to, jak nám bude na světě. A to je vlastně jediný způsob, jak ke změně může dojít.

Více informací k problematice hliníku si můžete přečíst v článku Ekologického Institutu VERONICA

HLINÍK POSÍLÁME K RECYKLACI A TÍM JEJ VRACÍME ZPĚT DO KOLOBĚHU JEHO ŽIVOTA

Plechovka říká: Věřím v reinkarnaci!
Kbelík na plechovky pro kampaň

ZAPOJ SE DO SBĚRU PLECHOVEK S NÁMI :)

  • sbírej plechovky, které někdo zahodil na zem
  • plechovky sešlápni, můžeš vyfotit a označit na Instagramu #adoptujsiplechovku
  • zanes do nejbližší stáčírny ekodrogerie YELLOW & BLUE a vyhoď do označeného kbelíku
  • sdílej na Facebooku a Instagramu
  • kbelík plechovek bude zpětně zaslán s ostatními vratnými obaly zpět výrobci ekodrogerie TIERRA VERDE a hliník bude předán k recyklaci

Částku, která z výkupu hliníku vznikne, darujeme na dobročinné účely. Budeme vás průběžně informovat.

Pokud má vaše obec k dispozici kontejnery, do kterých je možné hliník ukládat, tak primárně dávejte plechovky tam. Nejde o to jich co nejvíce svézt k nám, ale aby se dostaly k recyklaci. 

SEZNAM ZAPOJENÝCH STÁČÍREN

MAPA ZAPOJENÝCH STÁČÍREN

PARTNEŘI

Děkujeme všem zúčastněným stáčírnám ekodrogerie a partnerům za spolupráci a za šíření dobré věci :)

Zapojte se jako prodejna, nebo jako šiřitel myšlenky a kontaktujte nás na e-mailu petra.lopusnikova@tierraverde.cz