Obrázok produktu nie je dostupný

Aktivátor septiku

Biologicky aktívny prípravok do septikov a odpadových nádrží. Pravidelné používanie napomáha udržiavať prirodzenú biologickú rovnováhu v septiku - Eliminuje zápach - Účinne napomáha rozkladu organických odpadových látok, papiera a rastlinných materiálov - Bezpečný pre ľudí a životné prostredie - Jednoduchá aplikácia cez WC.

Bohužiaľ sa nepodarilo vložiť do košíka.
dostupnosť cena za balenie ks
Momentálne nedostupný
Napíšeme Vám, keď bude tovar dostupný na sklade.
-
Biologicky aktívny prípravok do septikov a odpadových nádrží. Pravidelné používanie napomáha udržiavať prirodzenú biologickú rovnováhu v septiku. Eliminuje zápach. Účinne napomáha rozkladu organických odpadových látok, papiera a rastlinných materiálov. Bezpečný pre ľudí a životné prostredie. Jednoduchá aplikácia cez WC. Biologicky aktívny prípravok na rozklad organických látok v septikoch, odpadových nádržiach, domácich čističkách vody a suchých záchodoch. Vysoko účinná zmes prírodných mikroorganizmov a enzýmov slúži na rozklad a skvapalnenie troch hlavných zložiek domácich odpadov – bielkovín, uhľovodíkov a tukov. Pravidelným používaním dosiahnete prirodzenú rovnováhu pri ich rozklade bez vzniku nežiadúceho zápachu. Dávkovanie: Začiatočná dávka je 100 g (na 5m³), udržiavacia dávka je 50 g mesačne. Nasypte prípravok priamo do toalety, počkajte 10 minút a spláchnite. Aktivácia nie je nutná. Najlepšie výsledky dosiahnete ak aplikujete prípravok do toalety na celú noc. Pri používaní prípravku odporúčame obmedziť používanie chemických čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, najmä bielidiel na báze chlóru a zásaditých čističov. Bezpečnostné pokyny: Zabráňte vniknutiu do očí. Pokiaľ pri aplikácií prípravku prídu do kontaktu ruky, opláchnite si ich. Používajte len podľa uvedeného návodu. Skladujte na suchom a chladnom mieste. Prípravok je netoxický a úplne neškodný pre životné prostredie.

Zloženie

směs přírodních mikroorganismů a enzymů, neobsahuje geneticky modifikované bakterie

Bezpečnosť

Může vyvolat alergickou reakci. Likvidace: použitý obal po vypláchnutí odevzdejte do tříděného komunálního odpadu, zbytek nespotřebovaného výrobku odstraňte s přebytkem vody do kanalizace. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Zadané údaje nie sú správne, opravte ich, prosím.

Podobné produkty