Gaia Magic Touch – čistiaci prostriedok na menštruačný kalíšok

Gaia Magic Touch ľahko vyčistí váš menštruačný kalíšok. Prípravok šetrný k životnému prostrediu, pretože je rýchlo biologicky rozložiteľný. Neobsahuje chlór.

Bohužiaľ sa nepodarilo vložiť do košíka.
Velikost dostupnosť cena za balenie ks
vzorek Na sklade 0,74 EUR
200 g Na sklade 4,77 EUR
Gaia Magic Touch ľahko vyčistí váš menštruačný kalíšok. Prípravok šetrný k životnému prostrediu, pretože je rýchlo biologicky rozložiteľný. Neobsahuje chlór. Návod na použitie: (1) Pravidelne po každom cykle: priveďte v malom hrnčeku asi 300 ml vody do varu, pridajte lyžičku prášku Gaia Magic Touch a ponorte do vody menštruačný kalíšok. Kalíšok vyvarte v roztoku po dobu niekoľkých minút. Uistite sa, že sa voda nevyparí, priamy kontakt silikónového kalíška so suchým rozpáleným hrncom kalíšok nenávratne poškodí. (2) V prípade zafarbených kalíškov a starých škvŕn: Priveďte do varu 300 ml vody, odstavte z plameňa, pridajte polievkovú lyžicu prášku Magic Touch a kalíšok do vody ponorte. Nechajte ho tam niekoľko hodín alebo cez noc. Zloženie:> 30% Peroxouhličtan sodný,> 30% hydrogénuhličitan sodný. R-vety: R38 (Dráždi kožu), R41 (nebezpečenstvo vážneho poškodenia očí). Xi - Dráždivý. Skladujte v suchu pri izbovej teplote.

Zloženie

> 30 % peruhličitan sodný, hydrogenuhličitan sodný.

Bezpečnosť

Obsahuje 30 % a více bělicí činidla na bázi kyslíku. NEBEZPEČÍ. Může zesílit požár; oxidant. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. V_případě požáru: K uhašení použijte vodu. Skladujte na suchém místě při teplotách nepřesahujících 40 °C. Likvidace: nepoužitý výrobek odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění, vyčistit několikrát výplachem vody a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Zadané údaje nie sú správne, opravte ich, prosím.

Podobné produkty