Pomarančový odmastňovač – sprej

Pomarančový čistič v spreji veľmi účinne odstraňuje povrchové nečistoty a mastnoty, atrament, mastné odtlačky prstov, čistí škvrny na kobercoch a podlahách. Neutrálne pH, objem 750 ml.

Bohužiaľ sa nepodarilo vložiť do košíka.
Velikost Obal dostupnosť cena za balenie ks
750 ml rozprašovač Na sklade 4,80 EUR
750 ml × 15 karton Na sklade 72,00 EUR
Pomarančový čistič v spreji veľmi účinne odstraňuje povrchové nečistoty a mastnoty, atrament, mastné odtlačky prstov, čistí škvrny na kobercoch a podlahách. Neutrálne pH. Pre doplnenie rozprašovača ponúkame náhradné balenia, môžete ale použiť aj koncentrovaný pomarančový čistič z našej ponuky, pre väčšinu aplikácií sprejom odporúčame aplikovať riedenie 1: 1 s vodou. Zloženie: Voda, pomarančové terpény, neionické tenzidy. Skladujte mimo dosah detí. Pre bezpečnejšiu prepravu produkt zasielame uzavretý bežným uzáverom, uzáver s rozprašovačom prikladáme zvlášť.

Zloženie

< 5 % pomerančové terpeny, neionické tenzidy, anionické tenzidy, d-limonene. Seznam složek detergentů podle nařízení ES č. 648/2004 o detergentech.

Bezpečnosť

Obsahuje: méně než 5 % pomerančové terpeny, anionické a neionické tenzidy. Seznam složek detergentů podle nařízení ES č. 648/2004 o detergentech

VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293; 224 915 402) nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte při teplotě 5 – 30 °C. Likvidace: Nepoužitý výrobek odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu. Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vyčistit několikrát výplachem vody a poté je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu. 


Zadané údaje nie sú správne, opravte ich, prosím.

Podobné produkty